Trivsel

2018-02-19 Information från föreningen

Vi vill påminna om att ni inte får sätta ut mat till fåglar, igelkottar eller andra djur. Detta drar till sig skadedjur såsom råttor och just nu har vi problem med detta. Det vill vi inte ha.
Detsamma gäller med hushållssopor. Sätt inte dessa utanför era lägenheter. Dessa drar också till sig djur såsom råttor och skator.
Detta måste väl vara en självklarhet för alla att sköta på rätt sätt.

 

2014-01-08 Saker slängs fel i våra containers

 Vi har tre stycken olika typer av containers i vår bostadsrättsförening.

Två stycken är till för hushållssopor, en är till för grovsopor och en är till för trädgårdsavfall. Så ansvaret ligger på oss boende att välja rätt för soporna och avfallet som vi kastar.

Det säger sej själv vad som skall kastas och inte kastas i containern för hushållssopor.
Absolut inte kartonger, tidningar, wellpapp, frigolit, glas, elartiklar, däck, batterier, kemikalier, färg och mediciner.

Containern för grovsopor är endast avsedd för, just grovsopor, och den är dyrast att tömma. Här gäller det att riva i sönder och packa väl.
Absolut förbjudet att slänga här är däck, batterier, kemikalier, färg, mediciner och elartiklar som t ex radio, TV, datorer, bildskärmar, lampor mm.
Här får heller inte kastas material från renoveringar och ombyggnader såsom dörrar, skåp mm.

I containern för trädgårdsavfall får endast jord och växter kastas. 
Absolut inget annat.

I övrigt gäller att kartonger, tidningar, wellpapp, frigolit, hårdplast och glas helst lämnas vid en återvinningscentral. Den närmsta ligger vid Coop.
Samt att saker som däck, batterier, kemikalier, färg, mediciner och elartiklar som t ex radio, TV, datorer, bildskärmar, lampor mm. måste kastas på en soptipp.

Naturligtvis så får inget ställas utanför någon av containrarna.

Klarar vi inte av detta, så finns det anledning till att slopa våra containers för grovsopor och trädgårdsavfall. Allt är upp till oss själva.

Det kostar föreningen, dvs oss boende, ca 1000 kronor i merkostnad varje gång något slängs fel.